Connecteur COZY permettant de récupérer et stocker ses factures Enercoop.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

36 wiersze
887 B

 1. {
 2. "version": "1.0.0",
 3. "name": "Enercoop Cozy konnector",
 4. "type": "node",
 5. "slug": "enercoop",
 6. "description": "Collects your Enercoop bills",
 7. "source": "https://gitlab.allella.io/dje/cozy-konnector-enercoop",
 8. "locales": {
 9. "fr": {
 10. }
 11. },
 12. "permissions": {
 13. "bank operations": {
 14. "description": "Required to link bills to bank operations",
 15. "type": "io.cozy.bank.operations"
 16. },
 17. "bills": {
 18. "description": "Required to save bills documents",
 19. "type": "io.cozy.bills"
 20. },
 21. "files": {
 22. "description": "Required to save the bills files",
 23. "type": "io.cozy.files"
 24. },
 25. "accounts": {
 26. "description": "Required to get the account's data",
 27. "type": "io.cozy.accounts",
 28. "verbs": ["GET"]
 29. }
 30. },
 31. "developer": {
 32. "name": "choj",
 33. "url": "https://gitlab.allella.io/dje/cozy-konnector-enercoop"
 34. }
 35. }