Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
choj f428f19eaf Update README.md 4 lat temu
css outputs switch 5 lat temu
fonts first commit: POC application. 5 lat temu
images first commit: POC application. 5 lat temu
README.md Update README.md 4 lat temu
app.js outputs switch 5 lat temu
index.html outputs switch 5 lat temu
people_sample.txt first commit: POC application. 5 lat temu

README.md

roundtablelizor

Generates random people placement around tables for multiple rounds during meetings. Each person have to never meet another more than once.

Demo

[http://37.187.103.191/roundtablelizor/](Test demo)