Launches movies on midi note events.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jérôme 26e9fc36e8 clean 4 lat temu
data clean 4 lat temu
README.md First functionnal version. 4 lat temu
mdmv.pde First functionnal version. 4 lat temu

README.md

MDMV

Launches movies on midi note events. Notes to videos mapping is done in the data/config.json file.

Requirements

VLCJVideo & Midibus are both available from the Processing package manager.