Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
dje 9368eab11f maj readme + fetching useFetch před 1 rokem
components first commit před 1 rokem
pages first commit před 1 rokem
public/images first commit před 1 rokem
server/api maj readme + fetching useFetch před 1 rokem
.gitignore first commit před 1 rokem
App.vue maj readme + fetching useFetch před 1 rokem
README.md maj readme + fetching useFetch před 1 rokem
nuxt.config.ts first commit před 1 rokem
package.json first commit před 1 rokem
tsconfig.json first commit před 1 rokem
yarn.lock first commit před 1 rokem

README.md

Notes

les contenus HTML sont récupérés auprès de l’API (dossier server/api) : Le fichier contents.ts décrit les sections dans un objet js, récupère les contenus dans les fichiers html du même dossier et retourne cet objet pour qu’il soit consommé par la partie cliente.

Installation des dép.

yarn install

Mode dev & hot reload

yarn dev

Génération statique

yarn generate

Preview

yarn preview