Преглед на файлове

package.json keywords

master
Jérôme преди 6 години
родител
ревизия
b1a846fb85
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      package.json

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -6,7 +6,7 @@
"type": "git",
"url": "git+https://gitlab.allella.io/dje/cozy-konnector-enercoop.git"
},
"keywords": [Enercoop, bills],
"keywords": ["Enercoop", "bills"],
"author": "Choj",
"license": "AGPL-3.0",
"dependencies": {


Зареждане…
Отказ
Запис